reviews2

Uvodno-predstavitveni trening po metodologiji LEGO SERIOUS PLAY® je namenjen skupinam, ki se želijo spoznati z načinom reševanja izzivov s pomočjo gradnje, metafor, povezav, opisov ... Takšen tip delavnice izvajamo v časovnem okviru dveh do štirih ur in vključuje uporabo kock iz kompleta Window Exploration Bag (vsebuje 48 kock).

Krajši tip delavnice oziroma treninga je namenjen spoznavanju metodologije in reševanju enostavnejših poslovno-organizacijskih izzivov kot tudi za odpiranje in razpravo najrazličnejših tematik v ad-hoc skupinah - na primer pri interesnih združenjih (najrazličnejša društva in organizacije) ali šolarjih, dijakih, študentih.

Srečanje poteka tako, da udeležence razdelimo v skupine (4-6 na skupino) - število udeležencev je omejeno na maksimalno 100 ljudi (kjer pri vodenju pomagajo dodatni inštruktorji), idealno število udeležencev se giblje med 30-40.

Vsak udeleženec prejme svoj paket kock s katerim začnemo s preprostejšimi vajami za pridobivanje občutka gradnje - spoznavanje s kockami in kako se jih združuje v modele.

Kasneje sledi nekaj individualnih vaj pri katerih udeleženci že sestavljajo modele po določenih navodilih oziroma na podlagi vprašanj. Modele predstavljajo in se o njih pogovarjajo s člani skupine.

Sledijo skupinske gradnje, kjer skupina združi kocke in skupaj gradi skupni model - sledi razprava ter predstavitev drugim skupinam.

Trajanje: 2-5 ur
Velikost posamezne skupine: 4-6 ljudi
Optimalno število udeležencev: 25-35 (maksimalno do 100 z dodatnimi inštruktorji)
Vsakemu udeležencu ostane paketek kock (Window Exploration Bag).

Cena: 350-700 € + DDV - odvisna od predpriprav in velikosti skupine
Posebni popusti in možnost brezplačne izvedbe za izobraževalne ustanove in društva.