reviews2

Kompleksnejši tip treninga je namenjen podjetjem, ki želijo do potankosti razdelati izzive znotraj skupin oziroma izluščiti najpomembnejše vplive, odzive na dogodke oziroma vizualizirati določen proces.

Trening lahko poteka v samem podjetju ali na kakšni drugi lokaciji - prav tako ni nujno, da se izvede v neposrednem sosledju - brez težav se lahko posamezne dneve razdeli na daljše časovno obdobje.

S takšnim treningom bo članom skupin v organizaciji veliko lažje razumeti in vizualizirati celoten proces, posamezne vloge članov skupine znotraj procesa ter identificirati potencialne izzive ter poiskati odgovore nanje. Metodologija LSP® je vključujoča - sodelovanje vseh članov skupine bo veliko večje kot pri klasičnih sestankih, kjer se marsikdo težje izrazi.

Za izvedbo dvo oziroma tridnevnega treninga je potrebna intenzivna predpriprava - z izvedbo intervjujev (vsaj) z vodji timov, če ne tudi s posameznimi člani. Jasno mora biti definiran cilj treninga - kaj želimo na treningu obdelati - ali gre za raziskovanje in odziv na organizacijske izzive, ali raziskujemo in se odzivamo na posamezne dele poslovnega procesa ... Priprava delavnice tako lahko traja enako dolgo kot delavnica sama.

Pri takšnem tipu treninga uporabljamo naprednejše pakete kock - vsak član skupine tako potrebuje Lego LSP® Starter Kit (s 219 kockami - cenovni okvir 37 €) poleg tega pa potrebujemo Lego LSP® Connections Kit (s 2455 kockami - cenovni okvir 760 € - en komplet za 10-15 udeležencev) za vzpostavljanje povezav med posameznimi elementi skupnih modelov ter Lego LSP® Identity and Landscape Kit (s 2631 kockami - cenovni okvir 790 € - en komplet za 10-15 udeležencev) za razširitev in nadgradnjo skupinskih modelov.

Podjetje oziroma skupina po navadi kocke obdrži za kasnejše delavnice oziroma za nadgradnje skupnih modelov - model se seveda lahko uporablja tudi v kasnejšem časovnem obdobju in se nad njim izvaja spremembe.

Trajanje: (1) 2 oziroma 3 dni
Velikost posamezne skupine: 4-6 ljudi
Optimalno število udeležencev: 12-15 (možnost izvedbe za večje število udeležencev, vendar z dodatnimi paketi kock in z dodatnimi inštruktorji)

Cena: 3500-5000 € + DDV - odvisna od predpriprav, velikosti skupine in od tega ali podjetje samo nabavi kocke
Posebni popusti za inštitucije posebnega pomena - sem spadajo izobraževalne, humanitarne, raziskovalne ustanove.