reviews2

Pri izvajanju učenja tujega jezika ob gradnji s kockami se ne poslužujemo metodologije LSP®, ampak kocke uporabljamo zgolj kot didaktični pripomoček s katerim najmlajši ob gradnji spoznavajo tuj jezik.

Skozi igro nadgrajujemo znanje tujega jezika, komunikacijske veščine in fino motoriko.

Podrobnejši program sledi ...